Omexomin ja Taitotalon valmennuksella entistä paremmat eväät johtamiseen

Kirsi Lintunen/ April 30, 2020/ News

Omexom ja Taitotalo toteuttavat yhdessä Vaikuttava esimiestyö -valmennuksen, jonka lähtökohtana on oman johtamistyylin vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tunnistaminen.

Energia-ala on ollut jo jonkin aikaa murroksessa. On arveltu, että energia-alalla tulee seuraavan viiden vuoden aikana tapahtumaan enemmän muutosta ja kehitystä kuin viimeisen 50 vuoden aikana yhteensä.

Tämä on iso haaste myös Omexomille, ja osaamisen kehittämisen merkitys luonnollisesti korostuu entisestään. Olemme onnellisessa asemassa sen suhteen, että konsernimme on hyvin innovaatiomyönteinen ja useimmat toimintatapamme ovat hyvin edistyksellisiä, Omexomin henkilöstö- ja viestintäjohtaja Marit Telin kertoo.

Omexom ja Taitotalo toteuttavat yhdessä Vaikuttava esimiestyö -valmennuksen, jonka lähtökohtana on oman johtamistyylin vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tunnistaminen. Omexom on sitoutunut edistämään innovatiivisia ja kestäviä energiantuotannon vastuullisuusratkaisuja, ja näitä strategisia tavoitteita Taitotalo pyrkii Vaikuttava esimiestyö -valmennuksella tukemaan.

Valmennukseen osallistuu kaksikymmentä eri puolilla Suomea työskentelevää esimiestä, joista suurin osa on tiiminvetäjä- ja projektipäällikkötehtävissä. Valmennus on hyvin vuorovaikutuksellinen, ja se toteutetaan osallistavana workshop -menetelmänä. Valmennuksen ensimmäinen moduuli ehdittiin järjestämään, mutta koronapandemian takia valmennuksen loput kolme moduulia jouduttiin siirtämään syksyyn. Palautetta valmennuksesta ollaan silti ehditty jo saada.

Palaute on ollut poikkeuksellisen positiivista. Tarve tällaiselle valmennuskokonaisuudelle on saadun palautteen perusteella ollut olemassa jo pidemmän aikaa. Verkostoitumisella on myös suuri merkitys esimiehen kiireellisessä arjessa, jossa aika ja huomio jakautuu useamman eri sidosryhmän välillä. Esimiehet ovat huomanneet, että kollegalla on saattanut olla samanlaisia huolia ja haasteita aiemmin, mutta niistä on selvitty kunnialla.

Tulevaisuudessa olisi tarkoitus, että jokainen uusi omexomilainen esimies kävisi vastaavanlaisen valmennuskokonaisuuden läpi osana omaa perehdytysohjelmaansa. Valmennusohjelma sisältää universaalien johtamisoppien lisäksi läpileikkauksen Omexomin Suomen-toimintojen keskeisimpiin HR-prosesseihin, jotka tehokkaasti käyttöönotettuina vapauttavat esimiehen aikaa vuorovaikutukselle ja ihmisten johtamiselle. Esimiestyölle on annettava aidosti aikaa, sillä mikäli tiimin haluaa menestyvän, täytyy tiimin jäseniä myös kuunnella. Osallistavalla ja empaattisella esimiestyöllä saavutetaankin usein pitkäkestoista menestystä.

Valmennukset ovat siitä loistavia, että niistä saa varmuutta omille ajatuksille sekä uusia työkaluja erilaisten haasteiden kohtaamiseen ja käsittelemiseen. Valmennuksessa on näin ollen sellaisia asioita, joita osallistujat tulevat aidosti viemään mukanaan arjen työhön. Valmennuksesta todella on konkreettista hyötyä, Telin toteaa.

Taitotalon ja Omexomin yhteistyön sujumisesta on pelkkää hyvää kerrottavaa.

Sekä asiakkuuspäällikkö Mirja Kautiainen että vastuuvalmentaja Jussi Jarrett ovat herkällä korvalla kuunnelleet niin liiketoimintastrategiastamme kuin liiketoimintajohdon haastatteluissa esiinnousseita tarpeita, ja luoneet niiden pohjalta kattavan valmennusohjelman, joka varmuudella tulee nostamaan esimiestyömme seuraavalle tasolle, Telin kiittelee.

Myös Taitotalossa ollaan tyytyväisiä yhteisestä valmennuksesta.

Tämä valmennus syventää yhteistyötämme ja merkitsee meille liiketoimintalähtöisen toiminnan kehittämistä, Taitotalon asiakkuuspäällikkö Mirja Kautiainen kertoo.

Taitotalo on Suomen johtava työelämän kehittäjä ja ammatillisen aikuiskoulutuksen suunnannäyttäjä. 1.1.2020 toimintansa aloittaneen Taitotalon ovat perustaneet Ami-säätiö sr (Amiedu) ja Ammattienedistämislaitossäätiö AEL sr (AEL). Taitotalon koulutustarjontaan kuuluvat muun muassa kiinteistö- ja rakennusala, turva-ala, prosessiteollisuus, teollisuuden huolto ja kunnossapito, energia-ala, ajoneuvotekniikka, tieto- ja viestintätekniikka, liiketoiminta, sosiaali- ja terveysala sekä maahanmuuttajien koulutus. www.taitotalo.fi

VINCI-konserni on maailman suurin rakennusyhtiö Kiinan ulkopuolisilla markkinoilla. Suomessa VINCIn tytäryhtiö VINCI Energiesin omistaman Omexom -tuotemerkin alla tapahtuva liiketoiminta kattaa energianjakelun koko arvoketjun. Omexomilla on Suomessa noin 300 työntekijää, ja toimipisteitä 13 ympäri maata.Teksti: Katriina Lius, Pisa Marketing Oy
Kuva:  Juri Puhakka, Pisa Marketing Oy