Omexom pääurakoitsijana rakentamassa suurjännitevesistökaapelia Järvi-Suomen Energialle Savonlinnassa

Kirsi Lintunen/ May 25, 2020/ News

Järvi-Suomen Energia rakennuttaa suurjännitevesistökaapelin Savonlinnassa – Suomen mittakaavassa ainutlaatuinen hanke.

Uusi kaapeli vahvistaa sekä Savonlinnan kaupungin että sen ympäristön toimitusvarmuutta aina Sulkavalle ja Juvalle saakka. Hanke on monella tapaa ainutlaatuinen mittakaavansa ja rakennusalueensa erityispiirteiden vuoksi.

Järvi-Suomen Energia parantaa 110 kilovoltin alueverkkoa rakennuttamalla kaapeliyhteyden Savonlinnaan Kuusniemen ja Kyrönniemen sähköasemien välille vesistökaapelina. Suomessa ei ole aiemmin rakennettu vastaavaa suurjänniteyhteyttä sisävesistöjen pirstomaan maisemaan. Hankkeessa on täytynyt huomioida monet haastavat kohteet kaapelin reitin tuntumassa: risteävät syväväylät, Natura 2000- ja luonnonsuojelualueet sekä muinaismuistokohteet.

Norpat on huomioitu hankkeessa

Saimaalle sijoittuvassa hankkeessa on huomioitava sen tunnetuimman asukkaan, saimaannorpan, suojeleminen. Savonlinnaa ympäröivät vedet ovat norpan tärkeää elinaluetta. Norpalle aiheutuvan häiriön minimoimiseksi kaapelin laskutyöt vesialueella tehdään avovesikaudella syksyllä 2021. Norppakannan lisääntyessä norppia on nähty säännöllisesti jo kaupungin keskustan saarien rannoilla. Järvi-Suomen Energia kumppaniverkostonsa kanssa on hankkeen aikana sitoutunut vaalimaan alueen ympäristöä ja sen säilymistä.

Valmistelut aloitetaan tänä kesänä – vesistökaapelin lasku vasta elokuussa 2021

Sähköasemien muutostyöt käynnistyvät jo tänä kesänä, mutta itse kaapelityöt alkavat vasta kesällä 2021. Maakaapeliosuudet rakennetaan kesällä 2021, ja vesistökaapelin laskeminen alkaa myöhemmin elokuussa, kun saimaannorpan liikkuminen alueella vähenee ja keskikesän vilkkain vesiliikennekausi on ohi. Vesistökaapeli tuodaan Savonlinnaan mereltä Saimaan kanavan kautta Prysmian Groupin tehtaalta Pikkalasta. Maantiekuljetus ei painon ja kaapelin koon puolesta ole mahdollista, sillä hankkeen edellyttämä määrä vesistökaapelia painaa noin 200 tonnia. Hankkeen on määrä valmistua vuoden 2021 loppuun mennessä.

Hankkeessa mukana liuta yhteistyökumppaneita ja viranomaistahoja

Hankkeen eteen on tehty tiivistä suunnittelutyötä jo yli kahden vuoden ajan. Hankkeessa on mukana mittava määrä yhteistyökumppaneita ja viranomaistahoja. Urakka toteutetaan kokonaisvastuurakennus-hankkeena, ja pääurakoitsijana on Omexom (Infratek Finland Oy). 110 kV maa- ja vesikaapelit sekä kaapelivarusteet toimittaa Prysmian Group Finland Oy. Kaapelointiin liittyviä lupa- ja lausuntoasioita on hoidettu lukuisten tahojen kanssa mm.: AVI, ELY-keskus, Väylävirasto, Traficom, Museovirasto, Energiavirasto, Savonlinnan kaupunki ja UPM.