OMEXOM YHTEISTYÖSSÄ WIND CONTROLLER OY:N KANSSA KOHTI KOKONAISVALTAISEMPAA PALVELUN TARJOAMISTA TUOTTAJILLE

Kirsi Lintunen/ November 13, 2020/ News

OMEXOM on jo aikaisemmin tarjonnut tuulivoimayrityksille sähköasemien sekä tuulipuiston sisäverkon rakentamispalvelua ja nyt olemme lisänneet tarjontaamme myös tuulivoimapuistojen kunnossapitopalveluita. Jo aikaisessa vaiheessa ymmärsimme, että tuulivoiman tuottajat tarvitsevat laajempaa kokonaisuutta ja kesän aikana Wind Controller Oy:n kanssa solmitun yhteistyösopimuksen avulla pystymme sitä jatkossa tarjoamaan.

Yhdessä tarjoamamme kokonaisuus sisältää käytönjohtaja- sekä valvomopalvelut, sähköaseman sekä kaapeliverkon kunnossapidon sekä 24/7 vikapäivystyksen.

“OMEXOM sopii hyvin meidän yhteistyöverkostoomme laajan maantieteellisen kattavuuden ja vahvan sähköasemaosaamisen vuoksi”, toteaa Wind Controller Oy:n Business Development Director Esa Ala-Honkola.

#tuulivoima #windpower #greenenergy #renewableenergy #omexom #vincienergies #windcontroller #wico #vinci