Sopimus Selleen sähköaseman laajennuksesta

Kirsi Lintunen/ January 21, 2021/ News

Omexom (Infratek Finland Oy) on tehnyt sopimuksen EPV Teollisuusverkot Oy:n kanssa Selleen sähköaseman laajennuksesta

Sellee sijaitsee Outokummun Tornion terästehtaan yhteydessä.  Terässulattoprosessi vaatii paljon energiaa ja luotettava sähkönsyöttö Selleen sähköasemalta on tehtaan toiminnan kannalta kriittistä.

Projektissa asemaa laajennetaan toisella 400/110kV muuntajalla ja aseman toisio- ja automaatiojärjestelmät uusitaan kokonaisuudessaan. Uudistus mahdollistaa aseman elinkaaren pidentämisen pitkälle tulevaisuuteen ja toinen muuntaja lisää merkittävästi aseman sähkönjakelun luotettavuutta ja mahdollistaa terästehtaan sähkönjakeluverkon kehittämisen tulevaisuudessa.

”Selleen laajennusprojekti on hyvä osoitus kyvystämme toteuttaa vaativia sähköasemaprojekteja ja olen iloinen, että EPV Teollisuusverkot ja Outokumpu valitsivat meidät kumppanikseen tämän hankkeen toteuttamisessa” , kertoo Juho Salonen, yksikönpäällikkö, OMEXOM sähköasemaprojektit.