ENERGIAN SAATAVUUS

Saavuttaakseen Maailman energianeuvoston energiamurrokselle asettamat tavoitteet Omexom pyrkii edistämään energian saatavuutta maailmanlaajuisesti.

Tavoitteena edistää globaalia energian saatavuutta

Omexom jakaa Maailman energianeuvoston vision, jonka mukaan kaikkien maailman ihmisten tulisi saada käyttöönsä kohtuuhintaista energiaa. Maapallon asukasluku tulee vuonna 2050 olemaan 10 miljardia eli 3 miljardia nykyistä enemmän. Suurin osa maapallon asukkaista elää kehitysmaissa, joissa turvallisen, varman ja kestävän energian saatavuuden mahdollistaminen on edelleen varsin haasteellista.

Tämän päivän maailmanlaajuinen energiasektori on jatkuvassa muutoksessa, ja viiden seuraavan vuoden aikana energiasektorilla tulee tapahtumaan enemmän kuin viimeisten 50 vuoden aikana yhteensä. Me Omexomilla autamme energiantuottajia, sähköverkkojen omistajia ja infrastruktuurin kehittäjiä navigoimaan oikeaan suuntaan tämän suuren muutoksen keskellä.

Toimimme 32 maassa, viidellä mantereella, ja toimintamme pitää sisällään kaiken tyyppiset ympäristöt energiasektorin koko arvoketjussa. Meillä on käytettävissämme laajaa osaamista sähköntuotannon, -jakelun ja -siirron aloilla. Tämän ansiosta pystymme ennustamaan kehityksen suuntauksia ja neuvomaan asiakkaitamme tehokkaiden ratkaisujen valinnassa.

icon_accessibility
Energian saatavuus
icon_security
Varmat toimitukset
icon_sustainable
Kestävät energiajärjestelmät