Terveys, ympäristö ja turvallisuus

Omexom tekee jatkuvasti työtä terveyden, ympäristön ja turvallisuuden (HSE) edistämiseksi, ja meillä on nollatavoite tapaturmien suhteen. Me kaikki noudatamme tätä turvallisuusperiaatetta joka päivä. Kaikkien Omexomin esimiesten velvollisuus on suhtautua vakavasti tapaturmien raportointiin, ja jokainen työntekijämme on vastuussa HSE-ohjeiden noudattamisesta jokapäiväisessä työssään.

HSE on osa DNA:tamme.

Pohjoismaissa Omexomilla on jokaisessa maassa, niin Norjassa, Ruotsissa kuin Suomessakin, oma terveydestä, ympäristöstä ja turvallisuudesta vastaava päällikkönsä. He käyvät usein työmaakohteissa, ovat tärkeä tuki työntekijöillemme ja auttavat myös toimittajien seurannassa. HSE-työtä ei voi tehdä ainoastaan työpöydän ääressä. Siksi teemmekin säännöllisesti turvallisuuskierroksia, joihin myös työsuojeluvaltuutetut ja yhtiön johto osallistuvat.  Hyödynnämme HSE-raportoinnissamme käyttäjäystävällisiä järjestelmiä, ja tehokkaat riskianalyysit ovat tärkeä osa toimintamme suunnittelua.

Safety week

VINCI Energies järjestää joka vuosi SAFETY Week -teemaviikon. Omexom osallistuu luonnollisesti myös tähän turvallisuusviikkoon, jonka pääteemana on ”Näe, kerro, jaa”. SAFETY Weekin tarkoituksena on varmistaa, että HSE-periaatteet ovat kiinteä ja vakiintunut osa jokaisen työntekijän menettelytapoja ja asenteita. Vaikka meidän tuleekin keskittyä terveyden, ympäristön ja turvallisuuden huomioimiseen vuoden jokaisena päivänä, SAFETY Week -viikko auttaa meitä muistamaan tämän periaatteen. Jaamme laatuun ja turvallisuuteen liittyviä kokemuksiamme ja menettelytapojamme sisäisen verkostomme kautta. Omexom on lisäksi kehittänyt laajan valikoiman turvallisuusohjelmia, joita jaetaan säännöllisesti kaikkialla organisaatiossamme. Näitä ovat muun muassa:

 • Zoé’s Life -ohjelma Ranskassa ja Isossa-Britanniassa
 • 12 meses 23 causas -ohjelma Espanjassa
 • Linefit-ohjelma Uudessa-Seelannissa
2018-CJ-Oslo Portrait (3 of 1)_small

Ympäristö ja yhteiskunta

Omexom haluaa vaikuttaa myönteisesti ympäröivään yhteiskuntaan toimimalla vastuullisesti yleisiä oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon normeja noudattaen.

Koemme, että oma toimintamme ja toimitusketjumme muodostavat yhteiskuntavastuumme ydinalueen. Omexomin vastuullinen toiminta käsittää mm. sen, miten suhtaudumme ympäristöömme, eettiseen kaupankäyntiin ja työntekijöiden eettiseen kohteluun. Toiminnassamme yksittäisen työntekijän panoksella on ratkaiseva rooli. Kaikkien työntekijöidemme on oltava perillä eettisistä suuntaviivoistamme sekä siitä, mitä niiden noudattaminen edellyttää yksilötasolla. Tästä syystä kaikkien uusien työntekijöiden on luettava ja perehdyttävä Omexomin eettiseen ohjeistukseen aloittaessaan työskentelyn yhtiössämme.

Kaikkien työntekijöiden tulee olla perillä ympäristöpolitiikastamme ja tavoitteistamme. Omexom kouluttaa työntekijöitään ympäristöystävällisyyteen verkkokurssien avulla. Kaikki työntekijät suorittavat yleisen koulutuksen erilaisista ympäristöön liittyvistä teemoista sekä perehtyvät lisäksi liiketoiminta-aluekohtaisiin näkökulmiin. Olemme käyneet läpi työskentelyprosessejamme ja identifioineet ne osa-alueet, jotka sisältävät erityisiä riskitekijöitä. Näitä alueita ovat:

 • Kemikaalien käsittely 
 • Vaarallisen jätteen nouto 
 • Vaarallisen jätteen kuljetus

Sertifikaatit ja suuntaviivat

 • Environmental Policy
 • Health and Safety Policy
 • ISO 9001 -sertifikaatti
 • ISO 14001 -sertifikaatti
 • OHSAS 18001 -sertifikaatti
 • Quality Policy
 • JQS-sertifikaatti
 • Sellicha-sertifikaatti
 • Sentral godkjenning -hyväksyntä
 • StartBank
 • TransQ-sertifikaatti
icon_accessibility
Energian saatavuus
icon_security
Varmat toimitukset
icon_sustainable
Kestävät energiajärjestelmät