Työterveys, työturvallisuus, ympäristö ja laatu (HSEQ)

Omexom tekee jatkuvasti työtä työterveys-, työturvallisuus-, ympäristö- ja laatuasioiden (HSEQ) kehittämiseksi. Henkilöstömme työterveys ja -turvallisuus ovat aina etusijalla. Toimintamme pohjautuu kestävälle kehitykselle ja yhteiskunnalliselle vastuulle. Haluamme olla erityisen ylpeitä työmme jäljestä ja iloita siitä.

Osa globaalia verkostoa

Osana maailmanlaajuista VINCI-konsernia kiinnitämme erityistä huomiota yhteiskunnalliseen vastuuseen. Omexom haluaa vaikuttaa myöteisesti ympäröivään yhteiskuntaan toimimalla vastuullisesti yleisiä oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon normeja noudattaen. Koemme, että oma toimintamme ja toimitusketjumme muodostavat yhteiskuntavastuumme ydinalueen. Omexomin vastuullinen toiminta käsittää mm. sen, miten suhtaudumme ympäristöömme, eettiseen kaupankäyntiin ja työntekijöiden eettiseen kohteluun.

VINCI-konsernin kautta saamme tärkeät yhteiset raamit ja tukea HSEQ-toiminnan strategiselle kehittämiselle. Hyvät eettiset arvot ohjaavat valintojamme, ja olemme asettaneet kunnianhimoiset tavoitteet mm. turvallisuuskulttuurin kehittämiselle, ennakoiville turvallisuustoimille ja tapaturmien vähentämiselle, henkilöstön hyvinvoinnille ja viihtyvyydelle, päästöjen ja jätteiden vähentämiselle, energian säästämiselle sekä suorituskyvyn laadullisille mittareille.

Kehittäminen ja hyvinvointi

Kehitämme ja parannamme HSEQ-toimintaamme mm. sisäisillä ja ulkoisilla auditoinneilla, henkilöstön osallistumisella ja ehdotustoiminnalla sekä erilaisilla asiakastyytyväisyyskyselyillä. Omexomissa pidetään toimintajärjestelmään liittyviä johdon katselmuksia, joissa toimintajärjestelmää kehitetään jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti vastaamaan paremmin yrityksen tarpeita ja asetetaan vuosittaiset kehittämistavoitteet.

Työssä jaksaminen ja turvallinen työympäristö ovat lähtökohtia henkilöstömme viihtyvyydelle. Henkilöstömme kuuluu oman alansa parhaimpien ammattilaisten joukkoon, ja edellytämme aliurakoitsijoilta samaa tinkimätöntä asennetta HSEQ-tavoitteisiin. Kannustamme henkilöstöämme  osallistumaan toiminnan kehittämiseen havainnoimalla sekä riskejä että myös nostamalla esiin parannusmahdollisuuksia. Pyrimme kehittämään toimintaamme myös positiivisten havaintojen kautta ja panostamme tärkeiden oppien jakamiseen..

Sertifikaatit ja suuntaviivat

Omexomin  Suomen toiminnoissa laadunvarmistus ymmärretään kokonaisvaltaisesti toiminnan laadunhallintana, johon sisältyy työterveys (H), työturvallisuus (S), ympäristä (E) ja laatu (Q) , eli HSEQ. HSEQ-toimintajärjestelmämme pohjautuu HSEQ-politiikoihin, jotka muodostavat pidemmän aikavälin suunnan toimintamme kehittämiselle. Omexomin toimintajärjestelmä on sertifioitu johtamisjärjestelmään, joka perustuu

  • ISO 9001 (2015) laatujärjestelmästandardiin.
  • ISO 14001 (2015) ympäristöjärjestelmästandardiin ja
  • ISO 45001 (2018) työterveys- ja turvallisuusjärjestelmästandardiin.
Standardit antavat meille vakuutuksen, tuen ja mallin toiminnallemme, ja hyödynnämme  niitä pyrkiessämme kohti huipputasoa ja menestystä vastuullisessa HSEQ-toiminnassamme. Standardien luonteen mukaisesti toimintamme laadunhallinta nojaa myös vahvasti sidosryhmien vaatimustenmukaisuuteen ja tavoittelemme korkeaa asiakastyytyväisyyttä olemalla vakaa ja luotettava yhteistyökumppani.

Esimerkkejä toiminnastamme

Pohjoismaissa Omexomilla on jokaisessa maassa , niin Norjassa, Ruotsissa kuin Suomessakin, oma työterveydestä, työturvallisuudesta, ympäristöstä ja laadusta vastaava päällikkönsä. He käyvät usein työmaakohteissa, ovat tärkeä tuki työntekijöillemme ja auttavat myös toimittajien seurannassa. HSEQ-työtä ei voi tehdä ainoastaan työpöydän ääressä. Siksi teemmekin säännöllisesti turvallisuuskierroksia, joihin myös työsuojeluvaltuutetut ja yhtiön johto osallistuvat.

Jaamme HSEQ-kokemuksiamme, -menettelytapojamme ja -ohjelmiamme sisäisen globaalin verkostomme kautta säännöllisesti kaikkialla organisaatiossamme. 

VINCI Energies järjestää joka vuosi Safety Week -teemaviikon. Omexom Suomessa osallistuu luonnollisesti myös tähän turvallisuusviikkoon. Safety Weekin tarkoituksena on varmistaa, että HSE-periaatteet ovat kiinteä ja vakiintunut osa jokaisen työntekijän menettelytapoja ja asenteita. Vaikka meidän tuleekin keskittyä työterveyden, työturvallisuuden ja ympäristön huomioimiseen vuoden jokaisena päivänä, Safety Week auttaa meitä muistamaan tämän periaatteen ja nostaa esille aina uuden ajankohtaisen teeman. Viimeksi syksyllä 2020 keskityimme turvallisuuskulttuurin ja työhyvinvoinnin kehittämiseen.

icon_accessibility
Energian saatavuus
icon_security
Varmat toimitukset
icon_sustainable
Kestävät energiajärjestelmät