KESTÄVÄ KEHITYS

Omexom hyödyntää asiantuntemustaan ja osaamistaan sekä uusimpia innovaatioita rakentaakseen ja ylläpitääkseen kestävän kehityksen mukaisia energiajärjestelmiä.

Kestävien energiajärjestelmien suunnittelu ja hallinnointi

Ympäristön huomioon ottava kehitys asettaa suuria haasteita sekä nykyiselle että seuraavalle sukupolvelle. Kasvihuonekaasupäästöt voivat kaksinkertaistua ja jopa nelinkertaistua ennen vuotta 2040 vuoden 1990 päästöihin verrattuna. Omexom kokee päästöjen vähentämisen velvollisuudekseen.

Integroimalla uusiutuvia teknologioita, kuten mikroverkkoja ja oman kulutustarpeen täyttäviä järjestelmiä, Omexom tavoittelee yhä kestävämpää kehitystä noudattavaa sukupolvea, nykyistä kestävämpiä varastointijärjestelmiä ja Smart Control Systems -periaatteen mukaisia järjestelmiä.

icon_accessibility
Energian saatavuus
icon_security
Varmat toimitukset
icon_sustainable
Kestävät energiajärjestelmät