MEIDÄN TARINAMME

Meidän tarinamme

Pohjoismaiden Omexom koostuu entisestä Infratek-konsernista ja ruotsalaisen Eitech AB Engineering-yksiköstä. Vuoden 2007 jälkeen Infratek on kasvanut norjalaisen Hafslund-energiayhtiön osastosta itsenäiseksi ja johtavaksi kriittisen infrastruktuurin toimittajaksi Infratek Norge AS:n, Infratek Sverige AB:n ja Infratek Finland Oy:n kautta.

Matka alkoi, kun Infratek listattiin Oslon pörssiin pääomistajinaan Hafslund ja Fortum. Ajanjaksolla 2013–2017 Infratekin omisti Triton Funds (joka vuonna 2014 osti kaikki osakkeet ja poisti yhtiön Oslon pörssistä). Marraskuussa 2017 Infratek-konsernin osti VINCI Energies.

Eitech aloitti toimintansa vuonna 1994 nimellä El & Industrimontage Svenska AB. Tämän jälkeen yhtiön toiminta on kehittynyt useiden kauppojen ja omistajanvaihdosten kautta. Yhtiö on kuitenkin koko ajan ollut yksi Ruotsin johtavista sähkötekniikan alan yrityksistä. Eitech AB näki päivänvalon tammikuussa 2016.

Tammikuussa 2018 Eitech AB:n osti VINCI Energies. Yhteensä Omexomilla on Pohjoismaissa noin 1 600 työntekijää.

VINCI Energies lanseerasi Omexom-tuotemerkin vuonna 2001. Vuoteen 2010 saakka tuotemerkkiä käyttivät ainoastaan Ranskassa toimivat yhtiöt.

Nykyään Omexom on kansainvälinen verkosto, jolla on yhtiöitä 32 maassa. Omexom on tuotemerkki, joka käsittää energianjakelun koko arvoketjun.

Omexom – VINCI Energiesin tuotemerkki

VINCI Energiesillä on 70 000 työntekijää, jotka palvelevat paikallisia viranomaisia, operaattoreita ja yrityksiä. VINCI Energies -yhtiöllä on keskeinen rooli Ranskassa, ja se on myös merkittävä toimija muualla Euroopassa. Näin ollen se on vahvasti läsnä maailmanlaajuisesti. Konserni on energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian avaintoimittaja.

Omexom on yksi VINCI Energies -yhtiön käyttämästä viidestä tuotemerkistä (brands). Muut neljä tuotemerkkiä ovat Axians, Actemium, Citeos ja VINCI Facilities.

Actemium.

Infrastruktuurin ja teollisuus- sekä energiasektorin alalla tapahtuva suunnittelu, kehittäminen, palveluprosessit ja neuvonta 40 maassa.

Axians.

IT-järjestelmien kunnossapito ja hallinnointi 15 maassa.

Citeos.

Valaistus. Tuotemerkki, joka on käytössä ainoastaan Ranskassa.

VINCI Facilities.

Rakennusten hallinnointi ja huolto 18 maassa. Toimintaan sisältyy myös omia rakennusprojekteja.