SIIRTO

Siirto – voimajohdot ja kaapelit

Turvallinen energiantuotanto on tärkeä arvo kaikissa maissa. Sähköverkossa tapahtuva laajamittainen siirtyminen hallitsemattomampaan energiaan lisää merkittävästi sähköverkko-operaattoreiden kohtaamia haasteita maailmanlaajuisesti.  Tilanne edellyttää olemassa olevan infrastruktuurin sopeuttamista sekä uusien älykkäiden järjestelmien kehittämistä, jotta voisimme saavuttaa tasapainon sähköverkon kulutuksen ja tuotannon välillä.

Omexom työskentelee päivittäin tiiviisti sähköverkkoyhtiöiden kanssa löytääkseen tähän haasteeseen ratkaisun. Se huolehtii suurjännitelaitteistojen suunnittelusta, rakentamisesta ja huollosta ympäri maailmaa.

Olemme seuraavien voimansiirtopalvelujen asiantuntijoita:

Czech Republic Transmission lines

Voimajohdot

Omexom tarjoaa suurjännitekaapeleihin liittyviä projektipalveluita. Henkilökuntamme on erittäin pätevöitynyt käsittelemään johtavien kaapelivalmistajien ja varusteiden jatkoksia ja päätteitä 420 kV:iin saakka.

foto28

Suurjännitelinjat

Omexom on merkittävä toimija suurjännitelinjojen alalla ja tarjoaa palveluja suurjännitelinjahankkeiden kaikkiin vaiheisiin – insinööripalveluista ja rakennustehtävistä linjojen kunnostukseen ja huoltoon.

Czech Republic Transmission lines

HVDC-kaapelit

Omexom on merkittävä toimija voimalinjasektorilla ja toimittaa suurjännitetasavirtaa (HVDC) sähköverkko-operaattoriasiakkaillemme. Olemme suurjännitetasavirtalinjojen suunnittelun, rakentamisen, kunnostuksen ja huollon asiantuntijoita.

symbol-v2_power_rgb
TUOTANTO
symbol-v2_transmission_rgb
SIIRTO
symbol-v2_substations_rgb
SÄHKÖASEMAT
symbol-v2_distribution_rgb
JAKELU
symbol-v2_territories_rgb
ALUEPALVELUT