JAKELU

Jakeluverkko on se sähköverkon osa, joka siirtää ja jakaa sähköenergiaa sen loppukäyttäjille. Suunnittelemalla ja rakentamalla toimitusvarmoja verkkoja takaamme turvallisen ja varman sähkönjakelun koko väestölle.

Suoritamme verkkojen rakennus- ja laajennustöitä, vastaamme niiden huollosta ja korjauksesta sekä tarjoamme päivystyspalveluita. 

Sähkönjakelu on merkittävä osa Omexomin ydintoimintaa, ja sen osuus Omexomin maailmanlaajuisesta toiminnasta on yli 40 %. 

OMexom Spain

Voimajohdot maassa ja ilmassa

Sitä mukaa kuin energian maailmanlaajuinen kysyntä kasvaa, energiainfrastruktuurin parantaminen kaupungeissa ja haja-asustusalueilla muuttuu entistä tärkeämmäksi.

Omexom vastaa jakeluverkon haasteisiin. 

18_distribusjon_storm

Päivystyspalvelut

Omexom tarjoaa päivystyspalveluita esimerkiksi silloin, kun sääolosuhteet aiheuttavat ongelmia sähkönjakeluverkoille.

symbol-v2_power_rgb
TUOTANTO
symbol-v2_transmission_rgb
SIIRTO
symbol-v2_substations_rgb
SÄHKÖASEMAT
symbol-v2_distribution_rgb
JAKELU
symbol-v2_territories_rgb
ALUEPALVELUT