ENERGIAMURROS

Delivering on the promise of energy transition

Energian saatavuus

Varmat toimitukset

Kestävät energiajärjestelmät

Maailman energianeuvosto (World Energy Council) on kansainvälinen energia-alan johtajien ja asiantuntijoiden yhteistyöjärjestö. Neuvoston tavoitteena on varmistaa, että kaikilla maailman ihmisillä asuinpaikastaan riippumatta on mahdollisuus saada kohtuuhintaista, vakaata ja ympäristöystävällistä energiaa. Omexom pyrkii toiminnallaan saavuttamaan Maailman energianeuvoston asettamat tavoitteet.