Tapaturmat ja muut työympäristöön, ympäristöön ja laatuun liittyvät tapahtumat rekisteröidään tapahtumien raportointijärjestelmään. Kaikilla työntekijöillä ja aliurakoitsijoilla on mahdollisuus rekisteröidä nämä tapaukset sekä riskin arvioinnit raportointijärjestelmään. Projektipäällikkö tai muu johtaja on vastuussa toimenpiteiden toteuttamisesta ja siitä, että juurisyyt ja seuraukset tutkitaan.

Erilaisia sisäisiä yksikkö- ja projektitarkastuksia (mm. sisäisiä auditointeja ja johdon turvallisuuskierroksia) tehdään jatkuvasti, jotta varmistetaan liiketoiminnan hallintajärjestelmien asianmukainen toimivuus. Lisäksi varmistamme, että noudatamme sovellettavia lakeja, määräyksiä, asiakkaiden vaatimuksia ja asetettujen tavoitteiden saavuttamisen tilannetta.