Omexomin toiminnan kulmakiviä ovat osaavat, innovatiiviset ja sitoutuneet työntekijät, jotka työskentelevät aktiivisesti asiakkaiden ja kumppanien kanssa kaikkien lupausten saavuttamiseksi. Omexom Suomi on osa sitoutuneiden työntekijöiden maailmanlaajuista verkostoa. Autamme toisiamme, välitämme tietoa ja työskentelemme selkeiden tavoitteiden kanssa yhteisen menestyksen saavuttamiseksi.

Omexom Suomen toiminta perustuu osaaviin, innovatiivisiin, innostuneisiin ja sitoutuneisiin työntekijöihimme, jotka suunnittelevat, rakentavat ja ylläpitävät elintärkeää infrastruktuuria. Osallistamalla parasta voimavaraamme – henkilöstöä – voimme saavuttaa kunnianhimoiset tavoitteemme vastuullisessa liiketoiminnassamme.  Meillä henkilöstö on suurin voimavara ja siksi haluamme tarjota parhaat mahdollisuudet kehittyä työssään sekä kehittää toimintaamme.

Luottamus on onnistuneen yhteistyö perusta. Tämä pätee niin yrityksen ja asiakkaidemme sekä yhteistyökumppaneidemme kanssa yhteistyötä tehdessä. Luottamus työntekijöiden ja työnantajan välillä on kuitenkin kaiken toiminnan perusta. Haluamme toimia luottamuksen arvoisesti, arvojamme noudattaen! Ilman organisaation sisäistä luottamusta, emme pysty tarjoamaan sitä asiakkaillemmekaan.

Yhteenkuuluvuuden tunne ja yhteinen vastuu, solidaarisuus, on organisaatiossamme tärkeä elementti. Omexomilla työskentelee Suomessa noin 500 työntekijää, jotka kaikki puhaltavat yhteen hiileen yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Koko organisaatiomme jakaantuu puolestaan jakaantuu entistä tiiviimpiin liiketoimintayksiköihin ja vielä edelleen pienempiin tiimeihin. Työtä tehdään tiivisti pienissä ryhmissä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi!

 

 

Vastuullisuus – yksi arvoistamme, joiden pohjalta toimimme – on keskeinen osa Omexomin Suomen  jokapäiväistä arkea. Huolehdimme ihmisistä, ympäristöstä ja eettisistä toimintaperiaatteista yhteistyössä asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

 

Teemme kaikki yhteistyötä turvallisuuskulttuurin kehittämiseksi. Päivittäiset turvallisuushavainnot, Safety Walkit ja monet muut toimet vievät meitä kohti tavoitetta tapuaturmattomasta toiminnasta.  Työturvallisuus  ja päivittäin sekä työuran jälkeen ehjänä kotiin palaaminen ovat ykkösprioriteettimme!

VINCI-konserni tarjoaa työntekijöilleen säästöjärjestelmä CASTORin. Tarkoituksen on tarjota asiasta kiinnostuneille palkansaajille mahdollisuus ryhtyä VINCIn osakkeenomistajiksi edullisin ehdoin. Tätä mahdollisuutta ei ole ihan jokaisessa konsernissa!

Tarjoamme työntekijöillemme mahdollisuuden liittyä sairauskassa Enerkemin jäseniksi! Vakuutuskassa myöntää sairausvakuutuslain mukaisia etuuksia ja sääntöjensä mukaisia lisäetuuksia.

Kiinnostuitko meistä työantajana?