Voimajohdot

Tarjoamme voimajohtojen suunnittelu- ja rakentamispalvelua avaimet käteen- periaatteella sisältäen projektinhallinnan, dokumentoinnin ja ylläpidon. Olemme toteuttaneet useita vaativia esi- ja yleissuunnittelukohteita sekä rakentamisprojekteja vuosien varrella.

REFERENSSIT

Fingrid

Fingrid Oyj:n Metsälinjan osuuden Haapavesi-Pyhänselkä 400 kV yleissuunnittelu. Johdon pituus 91 km. Asiakas Fingrid Oyj.

 

 

 

Satavakka Oy

Kalanti-Kairakatu 110 kV

Satavakka uusi Kalanti-Kairakatu 110 kV:n voimajohdon vuosina 2020-2022. Urakoitsijana projektissa oli TLT Building Oy ja projektin aikataulu- ja kustannustavoitteet pitivät hyvin.

Vanha johto oli tullut käyttöikänsä päähän ja saneerauksella varmistetaan sähkönjakelua Rauman ja Uudenkaupungin välillä sekä mahdollistetaan energiamurroksen vaatimukset ja sähkönkulutuksen tulevaisuuden kasvu. Uuden voimajohdon suurempi kapasiteetti ja parempi toimitusvarmuus olivat tärkeitä kriteereitä investoinnille.

 

 

 

Yhteyshenkilöt

 

Vesa Nurmi

Liiketoiminnan johtaja

vesa.nurmi@vinci-energies.com

+358 44720 0111

 

Mikko Hakala

Rakentaminen ja kunnossapito, projektipäällikkö

mikko.hakala@omexom.com 

+358 4071 3181

 

 

 

Erkka Salmi

Yleis- ja rakennesuunnittelu, suunnittelupäällikkö

erkka.salmi@omexom.com

+358 40713 1803

 

Arto Marjoniemi

Esi- ja yleissuunnittelu, suunnittelupäällikkö

arto.marjoniemi@omexom.com

+358 40713 1802