Vastuullisuus

Vastuullisuus – yksi arvoistamme, joiden pohjalta toimimme – on keskeinen osa Omexomin Suomen  jokapäiväistä arkea. Huolehdimme ihmisistä, ympäristöstä ja eettisistä toimintaperiaatteista yhteistyössä asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Tämän päivän globaali energiasektori muuttuu jatkuvasti; seuraavien viiden vuoden aikana odotamme sen muuttuvan enemmän kuin viimeisen 50 vuoden aikana. Me Omexomilla työskentelemme aktiivisesti yhdessä asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa Suomessa ja maailmanlaajuisesti, jotta toimialamme toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Yksi arvoistamme on yrittäjähenkisyys, joka kannustaa meitä kaikkia osallistumaan omalla panoksellamme vastuullisen toiminnan tekijäksi.

Toimintamme ja työskentelytapamme perustuvat VINCI-konsernin yhteisiin periaatteisiin (manifestiin), jotka sisältävät kahdeksan tärkeää sitoumusta. Näihin sitoumuksiin kuuluvat muun muassa yhteiset säännöt, joiden pohjalta edistetään innovatiivista toimintaa ja kestävää kehitystä, nähdään kaikki tapaturmat estettävissä oleviksi (niin sanottu nollavisio) ja torjutaan kaikenlaista syrjintää edistämällä monimuotoisuutta ja sukupuolten välistä tasa-arvoa.

Arvioimme laajasti toiminnastamme aiheutuvat ja toimintaamme koskevat erialiset riskit. Riskin arviointimme kattaa muun muassa:

  • yleiset vahinkoriskit
  • erityiset riskit henkilöstölle (tapaturmat, sairaudet, kuormitus, työkyvyttömyys)
  • riskit ympäristölle
  • riskit liiketoiminnalle (strategiset, operatiiviset ja taloudelliset riskit).

 

Toimintajärjestelmä ja sertifikaatit

Pyrimme parantamaan toimintaamme jatkuvasti. Tavoitteenamme on edistää kaikkien työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta, luoda turvallinen, hyvä ja innostava työympäristö sekä suojella ympäristöä. Tämä saavutetaan kokonaisvaltaisesti laadukkaalla toiminnalla, joka on saumaton osa liiketoimintaa.

 

HSEQ -politiikkamme