Uutiset

Alapitkän sähköaseman uusinta- ja laajennusprojekti

Omexom Suomi allekirjoitti sopimuksen Fingridin kanssa Alapitkän sähköaseman uusinta- ja laajennusprojektista, ja toimii pääurakoitsijana tässä Lapinlahdella sijaitsevassa projektissa.

Projektissa tullaan uusimaan sähköaseman elinkaarensa päähän tullut 400 kV avokytkinlaitos, valvomorakennus sekä suojaus- ja ohjausjärjestelmät. Tämän lisäksi 110 kV avokytkinlaitosta tullaan laajentamaan yhdellä kentällä. Kyseessä on pitkä ja vaativa projekti, joka toimitetaan avaimet käteen -periaatteella sisältäen projektinhallinnan, suunnittelun, asennukset ja käyttöönoton. Projekti valmistuu vuonna 2026.

Fingridillä on käynnissä erittäin mittavat investoinnit, joiden tavoitteena on luoda edellytykset Suomen kilpailukyvylle teollisuuden investoinneissa sekä mahdollistaa hiilineutraaliustavoitteiden saavuttaminen vuoteen 2035 mennessä. Omexom Suomi tukee aktiivisesti tätä tavoitetta hyödyntämällä vahvaa osaamistaan sähköasemaprojekteissa, edistäen näin Fingridin merkittävien hankkeiden sujuvaa etenemistä ja yhteistyötä kohti kestävää tulevaisuutta.