Uutiset

Metsäalan opiskelijoille turvallinen harjoituskenttä metsätöihin sähkölinjan läheisyydessä

Gradia Jämsä, Omexon ja Elenia toteuttivat sähkölinjan opiskelijoiden metsäkoneharjoitteluun. Gradia Jämsä, verkkourakoitsija Omexom ja sähköverkkoyhtiö Elenia ovat toteuttaneet yhteistyössä metsäalan opiskelijoille uuden tavan harjoitella turvallista metsätyökoneiden käyttöä sähköverkon läheisyydessä. Koulun alueelle on rakennettu ilmajohtoverkkoa, jonka avulla metsäkonetyötä sähkölinjan läheisyydessä voi harjoitella turvallisesti.

”Tiedustelimme keväällä Omexomin ja Elenian kiinnostusta rakentaa sähkölinjaa oppilaitoksen harjoituskäyttöön. Hanke eteni ripeästi saatuamme sille hyväksynnän. Nyt opiskelijat voivat harjoitella metsäkoneen käyttöä sähköverkon ilmalinjan läheisyydessä saadakseen valmiudet turvalliseen työskentelyyn”, iloitsee koulutuspäällikkö Jarmo Nikkanen.

Ilmajohtoverkon Gradian harjoituskentälle rakensi Omexom. Elenia tarjosi rakennusmateriaalit. Rakentamiseen käytettiin mahdollisimman paljon kierrätettävää materiaalia. Harjoituslinjan avulla opiskelijat oppivat työskentelemään sähköverkon läheisyydessä siten, että eivät aiheuta työssään vaaratilanteita tai sähkökatkoja. Käytännön harjoittelun ohella Elenia käy luennoimassa opiskelijoille sähköverkon riskeistä sekä oikeista työskentelytavoista ja -etäisyyksistä sähköverkon läheisyydessä.

”Kun vastuullisuus työturvallisuudesta itselle ja turvallisuudesta kaikille on osa ammattiin harjoittelua, vältetään myöhemmin työn arjessa riskejä vaaroihin”, toteaa Elenian kumppanivastaava Mika Bister.

Gradia käyttää harjoituskenttää oppimisympäristönä metsäalan perustutkinnossa, logistiikka-alan perustutkinnossa sekä sähköalan perustutkinnossa. Esimerkiksi metsäalan kolmen vuoden ohjelmissa on Gradiassa opiskelemassa lähes 140 opiskelijaa.

Kaikki opiskelevat metsäalan perusteet. Kuljettajilla opintoihin sisältyy metsätraktorin käyttö, koneellinen puutavaran valmistus, metsien monikäyttö ja kuljetusalanperustaso ammattipätevyys. Metsureilla opinnoissa on mukana lisäksi puunkorjuupalvelut, metsänhoitopalvelut, puiden poisto erityistekniikoilla, yrittäjyys sekä metsien monikäyttö.

Ennakoivaa työturvallisuutta

Nyt käyttöön otetulla harjoituskentällä voidaan turvallisissa ja ennakoitavissa olosuhteissa harjoitella työturvallisuuteen ja vaarallisiin tehtäviin liittyviä töitä.

”Voimme laatia monipuolisia harjoituksia ja opettaa työturvallisuutta, kun kenttää voidaan käyttää monialaisesti eri koulutusalojen yhteisissä harjoituksissa. Voimme myös harjoitella sähkölinjan läheisyydessä tehtävää puutavaranlähikuljetusta, ettei maastotöissä synny linjavahinkoja”, kertoo Jarmo Nikkanen.

”Ilman yhteistyötä Omexomin ja Elenian kanssa harjoituskentän rakentaminen olisi ollut meille haastavaa. Nyt ammatillinen yhteistyö tuotti nopeasti hienoa tulosta”, sanoo Jarmo Nikkanen.

#Omexom #Elenia #Työturvallisuus #Teko #Vastuullisuus #yhteistyö