Uutiset

Omexom toteuttaa Oulussa 110kV kaapelireitin ympäristöä suojellen!

Alkuperäisen mukaisen suunnitelman mukaan reitti oli määrä toteuttaa kaivamalla Kuivasojan läpi. Tämän myötä vedet sekoittuisivat ja samenisivat pitkäksi aikaa. Myös metsää olisi pitänyt raivata.

Omexom kuitenkin päätti jo tarjousvaiheessa, ettei veteen tulla koskemaan, koska vesi sekä sen ympäristö on helppo säilyttää ilman suurempia metsän kaatoja työmenetelmän oikealla valinnalla.

Nyt tarkoituksena on toteuttaa reitti osittain suuntaporalla niin, että pysytään kaukana vedestä ja kaloista. Näin säästetään kalojen ravinteikas vesistö sekä huomattava määrä metsää!