Uutiset

Omexomille menestystä Fingrid Oyj:n sähköasemien kunnossapitosopimuksen tarjouskilpailussa!

⚡ Omexom osallistui loppukesästä Fingridin järjestämään tarjouskilpailuun Suomen kantaverkon sähköasemien kunnossapitopalveluista vuosina 2024-2026. Meillä on pitkä kokemus yhtenä Fingridin merkittävimmistä toimijoista sähköasemien kunnossapidossa ja paikalliskäyttötehtävissä vuosituhannen vaihteesta alkaen.

📍Onnistuimme tarjouskilpailussa ja saavutimmekin hyvän
tuloksen voittamalla tarjouskilpailussa neljä maantieteellistä sopimusaluetta. Alueet ovat Uusimaa, Häme, Oulujärvi ja Pohjois-Pohjanmaa.

💪 Kun pääsemme uuden sopimuksen mukaisiin töihin käsiksi ensi vuoden puolella, merkitsee voitettu kokonaisuus useiden henkilötyövuosien laajuista työpanosta näillä neljällä maantieteellisellä alueella. Kilpailun tulos mahdollistaa Omexomin kunnossapitopalveluiden pitkäjänteisen kehittämisen ja auttaa osaltaan kantaverkkoyhtiötä sen omassa tehtävässään tarjota yhteiskunnan tarpeisiin häiriötöntä sähkönsiirtoa ja -jakelua.

⭐ Ala tarvitsee tekijöitä ja monenlaista osaamista nyt ja tulevaisuudessa. Jotta yhteiset tavoitteet saavutetaan, olemme aloittaneet myös henkilöstön lisäämiseen tähtäävät rekrytoinnit.

💥 Olemme iloisia lopputuloksesta ja siitä, miten asiakas luottaa osaamiseemme sekä työryhmiemme toimintaan kriittisen infrastruktuurin ylläpidossa eri puolilla Suomea!