Standardit antavat meille vakuutuksen, tuen ja mallin toiminnallemme, ja hyödynnämme niitä pyrkiessämme kohti huipputasoa ja menestystä vastuullisessa HSEQ-toiminnassamme. Standardien luonteen mukaisesti toimintamme laadunhallinta nojaa myös vahvasti sidosryhmien vaatimustenmukaisuuteen ja tavoittelemme korkeaa asiakastyytyväisyyttä olemalla vakaa ja luotettava yhteistyökumppani.

Omexomin Suomen toiminnoissa laadunvarmistus ymmärretään kokonaisvaltaisesti toiminnan laadunhallintana, johon sisältyy työterveys (H), työturvallisuus (S), ympäristä (E) ja laatu (Q), eli HSEQ. HSEQ-toimintajärjestelmämme pohjautuu HSEQ-politiikoihin, jotka muodostavat pidemmän aikavälin suunnan toimintamme kehittämiselle. Omexomin toimintajärjestelmä on sertifioitu johtamisjärjestelmä, joka perustuu:

  • ISO 9001  laatujärjestelmästandardiin.
  • ISO 14001 ympäristöjärjestelmästandardiin ja
  • ISO 45001 työterveys- ja turvallisuusjärjestelmästandardiin.